RasyHobiti

Hobiti jsou malí lidičkové s přátelskými úsměmi a rychlími prsty.
Žijí ve svích norách, které tvoří vesnice nebo malá města. Hobiti preferují spíše vesnický způsob života (podle jednoho rčení by hobitům koukala sláma z bot, kdyby nějaké měli). Toto rčení je více než přesné. Přesně definuje způsob hobitího životního stylu a zároveň i upozorňuje na fakt, že půlčíci (jak jsou někdy, především lidmi, nazíváni) nenosí boty, mají totiž natolik chlupaté nohy, že jim není zima ani ve sněhu.
Mezi hobity se příliš hrdinů a dobrodruhů nevyskytuje. Mají rádi pohodlí, dobré jídlo a svůj klid. Když už se však nějaký hobit rozhodne dát se na tuto kariéru, má úspěch především díky své velké obratnosti a vrozené hobití roztomilosti. Nadruhou ztranu nejsou od přírody obdařeni velkou silou, takže se mezi nimi nenajde, příliš mnoho válečníků.
Hobiti mají zvláštní schopnost - čich. Hobit dokáže "ucítit" život v okolí 12 sáhů. Tato schopnost je pasivní a hobit vždy pozná když se v jeho okolí něco změní, nebo se zde vyskytne něco "nepřirozeného". Pokud se hobit na svůj čich soustředí dokáže i odhadnout velikost oné bytosti.

Kudůci

Kudůci jsou rasa, která vnikala spojením jedné hobití a trpasličí civilizace.
Kudůci žijí ve městech a vesnicích poblíž hor. Jsou výbornými řemeslníky i zemědělci. Světoznámí jsou však zvláště jijich alchimisté.
Kudůci jsou charismatičtější a šikovnější než většina trpaslíků, po kterých podědili především houževnatost. V ničem sice moc nevinikají, ale nemají ani žádné velké slabiny.

Trpaslíci

Trpaslíci jsou hrdá rasa drsných lidí, žijících hluboko pod horama.
Trpaslíci žijí ve velkých městech vyhloubených v podzemí hor. Mezi městy vedou dlouhé tunely a jeskyně, ve kterých se nezřídka nacházejí farmy podzemních hub a ještě častěji doly na zlato a drahé kameny. Díky tomu necítí trpaslíci potřebu vycházet na povrch a proto někdy i celé generace neviděli sluneční svit. Ten každý spráný trpaslí raději vymění za lesk zlata nebo jiskru trpasličího piva, dvou nejoblíbenějších věcí této rasy.
Trpaslík, který se rozhodne stát se hrdinou povětšinou pátrá ve starých zavřených tunelech a jeskyních. A při setkání s nestvůrami se ohání válečnou sekerou, které se vyhne i drak když cítí že stojí v cestě mezi trpaslíkem a zlatem. Trpaslíci jsou strašlivími protivníky především kůli své houževnatosti, trpasličí odolnost jim dovolí přežít ránu, která by zabila vzrostlého býka, jen se slabým odkašláním.
Trpaslíci mají infravidění. To znamená, že kdykoliv se octnou ve špatně osvětleném prostředí začnou vnímat teplo vycházející z okolí. Trpaslíci jsou na tento pohled zvyklí a nijak je neomezuje a nemusí se na něj soustředit ani na jeho "aktivaci", ta je automatická.

Elfové

Hrdá, krásná a moudrá rasa elfů patří mezi nejstarší.
Elfové jsou téměř stejně rozmanití jako lidé. Povětšinou milují přírodu a žijí v lesních vesničkách a městech. Není to však pravidlo, někteří elfové milují civilizaci a obrovské metropole. A ačkoliv jsou obecně považováni za simbol dobra, žádná jiná rasa není tolik přitahována démony.
Elfové jsou velice charismatičtí a svou obratností se vyrovnají hobitům, jejich největší síla je všach ve vědění, jen málo ras je totiž chytřejších než právě elfové. Ovšem velikou slabinou elfů jsou právě jejich křehká tělíčka, tak jako málo ras je alespoň stejně chytrých, je i málo ras alespoň stejně málo odolných.

Lidé

Lidé jsou jedna z nejmladších ras avšak nejrozšířenějších ras.
Jen málo ras je tak úspěšných jako právě lidé, žijí prakticky všude a dělají prakticky všechno. Lidé jsou zemědělci, řemeslníci, válečníci, kouzelníci i vládci.
Za svůj úspěch vděčí především své nestranosti. Lidé totiž nemají žádnou slabinu, nadruhou stranu v ničem nevinikají.

Barbaři

Barbaři jsou předchůdci lidí.
Barbaři jsou potomci vymírající rasy, která zde žila pře příchodem lidí a ze které se lidé vyvinuli. Žijí ve vesnicích a kmenech povětšinou na místech, kde je ještě nestačila vytěsnit civilizace - v horách a na opuštěných ostrůvkách. Barbarů v původním slova smyslu je dnes již velice málo, neboď jejich kmenů ubívá. Někdy jsou vybiti, většinou jsou však pohlceni civilizací a barbaři splynou s lidmi.
Barbaři jsou tvrdší a odolnější než lidé, i díky tomu přežívají na místech, kde se žádné lidské civilizaci zatím nepodařilo uchytit. Navíc jsou i učenliví a velice rychle začínají chápat různé vědy, to však často vede k jejich záhubě, neboď každý barbar, který zatouží po vzdělání odchází do civilizace a brzy se stává člověkem.

Krollové

Krollové jsou obrovití zelenokožci, pravděpodobně vzniklí křížením trollů a barbarů.
Krollí kultura je velice podobná primitivnější formě té barbarské. Žijí v kmenech v horách a vyznávají především krev a krvavé bohy. Velice často válčí s trpaslíky, neboď si uvědomují, že na loupežných výpravách mohou získat bohatství a technologie, víměnou jen za pár životů, neboď železná zbroj je hezká věc, ale když někoho pořádně praštíte kyjem po hlavě nepomůže mu žádná helma na světě. Ačkoliv krollové nepatří mezi typické představitele ras Hordy (orkové, skřeti, ...), stává se že s nimi uzavírají různé dohody aby měli proti trpaslíkům další výhodu.
Krollové jsou jedni z nejlepších válečníků. Se silou trolla a zuřivostí barbara jsou v boji téměř nedostižní.
Krollové mají zvláštní sluch, funguje jako netopýří sonar. Kroll je tak schopen pohybovat se díky němu v naprosté tmě.

Zvěrci

Zvěrci jsou rasa humanoidních zvířat.
Zvěrci žijí na souostroví Falanis. Kde žije mnoho různých ras - vlci, kočky, orli, ...
Zvěrců je mnoho a téměř všichni jsou v něčem vyjímeční.

Ra´zaci

Ra´zaci jsou zvláštní rasou jejichž nejbližší příbuzní jsou brouci.
Život Ra´zaca je velice zajímavý. Po vylíhnutí z vajíčka připomínají humanoidy s velkým zobákem. Zhruba ve věku 30 let se zakuklí a po vylíhnutí připomínají gigantické brouky těm se říká Lethrblaka.
Ra´zaci jsou vyhlášení lovci lidí. Lidské maso jim totiž chutná víc než cokoliv jiného.
Jeden z důvodů velkého úspěchu při lovu lidí je, že jejich tech dokáže člověka ochromit.