PovoláníAntimág

Antimágové jsou proslulími lovci čarodejnic.
Jsou to jedinci zvášť imuní vůči magii, jejichž výcvik je v tomto ještě upevnil.
Jsou dobří v boji, zejména proti magickým a magii využívajícím tvorům. Pro kouzelníky jsou učiněný postrach, neboť dokáží, svím štítem odrážet jejich kouzla a proslulá Kladiva na čarodejnice spálí magii, která v člověku zbyla.
Antimágské řády v některých kulturách nahrazují ty paladinské.

Druid

Druidi jsou kouzelníky přírody.
Mezi drujdy patří nejčasněji elfové, neboť druid žije v dokonalém splynutí s přírodou.
Ačkoliv se může zdát, že druidi jsou páni lesa, pravda je zcela opačná. To lesy jsou pány druidů a oni je pouze žádají o pomoc. Ta je ovšem značná. Druid je schopen pouhou myšlenkou ovládat zvířata a rostliny, měnit se v ně, nebo je léčit.
V některých kulturách, zvláště těch elfských, sehrávají druidi důležitou náboženskou roly

Kněz

Kněží jsou kouzelníky svého boha.
Kněží tráví většinu času na modlidbách nebo studiem. Prokazují poslušnost a loealnost svému bohu a on ze za to odměňuje. Kněží jsou chopni díky tomu čarovat odhadovat lidi a také přímo manipulovat s aurou čistoty.
Kněží jsou páteří náboženských frakcí, jsou mírnými mnichy i krvelačnými

Kouzelník

Kouzelníci jsou tajemné bytosti, kterým se každý rozmný člověk vyhne.
Ačkoliv nejmocnější kouzelníci bývají povětšinou z řad elfů, díky jejich vysoké vrozené inteligenci, není dobré si zahrávat s jakýmkoliv kouzelníkem.
Kouzelník dokáže užívat magii k sesílání kouzel, posilování kouzel nebo na výrobu magických předmětů, které mu pomáhají k čarování. Sesílání kouzel však není jediná jeho schopnost, kouzelníci se také dokáží například dostat nepříteli do hlavy a vypálit mu mozek zevnitř, nebo privolat nějakého pomocníka - kočku nebo havrana.
Názory na kouzelníky jsou různé - některé civilizace je upalují a jiné opěvují, každopádně schopnost kouzlit vždy vzbuzuje velký respekt.

Kušníci

Lučištníci a kušníci jsou oporou každé armády, ať při obraně nebo při útoku.
Mistry kuše bývají lidé a hobiti.
Kušníci jsou jedni z nejbovávanějších střelců. Kombinace silné zbraně, přesné mušky, speciálního střeliva a schopnisti nedat svou kůže zdarma ani při boji zblízka je smrtící.
Ekvivaletem kušníků jsou lučištníci.
Kušníci jsou povětšinout strážci důležitých míst - královských hradů, významných pevností, hlavních měst. Nezřídka kdy jsou to rytíři nebo jiná nižší šlechta.

Lučišník

Lučištníci a kušníci jsou oporou každé armády, ať při obraně nebo při útoku.
Jedni z nejlepších lučištníků se rekrutují z řad elfů.
Lučištníci jsou mitři v zacházení se svojí zbraní, dokáží se strefit do nechráněných míst, vystřelit více šípů, nebo pomocí magie dokonce zasáhnout astrální bytosti.
Ekvivaletem lučištníku jsou kušníci.
Lučišníci jsou asi nejvíce respektováni v řadách elfů, kteří jejich umění dotáhli k dokonalosti a v jejichž armádách se téměř nikdo jiný nevyskytuje.

Mušketýr

Nejnebezpečnější střelci jsou mušketýři - co zasáhnou to zničí.
Mušketýři jsou elitní jednotky, povětšinou v řadách trpaslíků, neboď jejich výcvik a především výbava je velice nákladná a trpaslíci jsou jedni z mála kdo si to mohou dovolit.
Mušketýři jsou skutečně životu nebezpeční nepřátelé. Jak vyplívá z jejich jména v boji spoléhají především na pušky - muškety, což jsou jedny z nejnebezpečnějších zbraní vůbec. Ovšem zdaleka nejsou ztraceni ani při boji z blízka, v používání mečů se mohou rovnat i válečníkům nebo paladinům.
Mušketýři jsou elita rytířských jednotek, a nejbohadší žoldáci. Jsou tak vysoce cenění, že nejeden z nich se stal vysokým šlechticem, nebo generálem královských vojsk.

Nekromant

Nekromanti jsou kouzelníci smrti.
Nejčastěji jsou nekromanti lidé zmámení touhou po nesmrtelnosti, ovšem ti nejmocnější bývají z řad elfů, neboď ti již nesmrtelnosti dosáhli a mohou se plně věnovat tomuto umění.
Ačkoliv se to o nich obecně říká, nejsou nekromati vyslanci smrti, spíš naopak. Jejich hrůzné objeti, nemrví, jsou vytrženi ze spárů smrti. Nicméně temné učení nekromancie má ke smrti velice blízko, neboď jeho základem je přelstění a využívání smrti. Nekromanté dokáží postavit armády nemrtvích válečníků - tedy ideálních bojovníků, protože všichni již zemřeli a smrti unikli. Ovšem vyvolávání nemrtvích není jedinou schopností nekromantů, krom toho také obstojí jako silní kouzelníci, to proto, že první nekromanté byli právě kouzelníci, kteří se pustili do křížku se smrtí.
Ve většině kultur je nekromancie zakázaná a nekromanté upalováni, ovšem existují i kultury kde nekromanté hrají roli kněžích. Ale nejčastěji nějaký silný nekromat založí vlastní stát a kulturu smrti a to přiláká nekromanty z celého okolí.

Nomád

Nomádi jsou kočovníky a pastýři.
Lidé a velice často také barbaři bývají nomády, musejí snést drsné podmínky okolní krajiny a zaroveň musí být dostatečně chytří, aby v ní uměli přežít a ideálně i prosperovat.
Ačkoliv jsou nomádi povětšinou prosťáčci, kteří neumějí ani číst nebo psát (k čemu?), nejsou to žádní hlupáci. Jejich moudrost se předává z generace na generaci a je ověřená dlouhými léty kočovného života. Nomádi se dokonale vyznají v přírodě, téměř tak jako druidi. Navíc je jejich tvrdý život naučil jak bojovat a především jak se starat o zvířata a o členy kmene.
Nomádi většinou žijí v kočovných kmenech, do kterých je těžké proniknout více než jen na úroveň obchodu. Tvrdí o sobě, že hledají Zemi zaslíbenou, ovšem kdykoliv ji najdou za krádko se vydávají obět na cesty, neboď nejsou zvyklí, žít usedlím životem.

Paladin

Paladini jsou čepelí jejich boha.
Nejčastěji jsou paladini lidé, jejich všestranost se tu skutečně velice hodí, neboď paladin musí nejen umět výborně bojovat, ale také kouzlit a jednat s lidmi.
Paladini jsou služebníky svého boha, svou věrnost prokazují na modlidbách a v bojích vedených jeho jménem. Bůh jim zato dává schopnost užívat kouzla a manipulovat s aurou čistoty.
Paladini bývají ozbrojenou frakcí církví, ovšem často se dávají do klášterů jako "obyčejní" mniši, a ještě častěji jsou z nich inkvizitoři.

Šaman

Šamanské učení se pěstuje především v barbarských či krollských kulturách, kde je potřeba aby kouzelník se uměl i ohánět sekerou nebo kyjem.
Šamané jsou silní kouzelníci, znalí mnoha odvětví - příroda, astrální prostor, elementálové, psychyka. Navíc jsou i silnými v boji. Většina šamanů byla za mlada válečníky svích kmenů.
Šamané slouží jako duchovní, léčitelé i váleční rádci ve svém kmenu. Právě jejich všestranost si vysloužila respekt v barbarských kulturách a despekt u civilizovaných čarodějů.

Válečník

Nejtipičtější povolání pro hrdinu, umění zabít draka kusem klacku se cení :-).
Trpaslíci, barbaři a krollové bývají největšími válečníky, mají totiž potřebnou sílu a odolnost.
Zkušený válečník zvládá v jakékoliv zbroji s jakoukoliv zbraní jakýkoliv bojový styl. Dokáže mečem zasadit ránu přesnou jako když švadlena přišívá knoflík, nebo kyje silnou jako když slon zašlápne mrvavence.
Nejvíce hrdinů je právě válečníků, zabití obludy pomocí kouzla je sice efektivní, ale za pomoci meče je to daleko hezčí podívaná a válečníci dokáží za pomoci meče a štítu vyřešit jakýkoliv problém.

Warlock

Warloci jsou kouzelníci démonů.
Nejčastěji jsou to elfové přitaženi vidinou velké moci démonů nejvyžších astrálních sfér.
Warloci jsou nejčastěji akolité - tajemní kultisti a uctívači démonů. Ovšem nacházejí se mezi nimi i velice silní jedinci, kteří dokážou pozvat démony do fyzického světa, zaklínat jimi různé předměty, vstupovat do astrálního prostoru, nebo manipulovat s lidskou myslí.
Ve většině kultur se uctívání démonů trestá hranicí. Ovšem existují i takové, kde warloci přebírají funkci kněžích. Také se velice často stává, že se warlocké kulty spojí s nekromanty v jejich královstvích smrti.

Zloděj

Zloději mají rychlé a šikovné ruce a umějí je používat nejen při krádežích, ale i v boji.
Nejproslulejší zlodějskou rasou jsou hobiti, jejich obratnost a charisma je k tomu přímo vyvoluje.
Zloději jsou velice šikovnými lupiči, ale své schopnosti mohou použít i při cestách za dobrodružstvím. Umění nebýt viděn, lést po strmích zdech, přesně házet, nebo bojová umění z nich dělají dokonalé dobrodruhy.
Zloději a zlodějské cechy jsou ve většině kultur tolerováni, protože každý ví, že se jejich dovednosti mohou společnosti hodit. Nicméně veřejné užívání svích dovedností pro vlastní obohacení často pro zloděje končí useknutou rukou.