AtributySíla
Síla je potřebná především k boji, ukazuje jak silnou ránu postava zasadí. Krom toho se užívá při překonávání různých překážek jako je vyrýžení dveří.

Odolnost
Odolnost přímo určuje počet životů postavy. Také slouží jako ukazatel do jak velkého postihu se postava při jakém zranění dostane. A také se využívá při překonávání otrav a nemocí

Obratnost
Obratnost je druhou schopností přímo sloužící k boji - určuje velikost zranění způsobeného střelbou a také velikost obraného čísla postavy. Krom toho slouží při různých akcí typu akrobacie a jezdectví.

Inteligence
Inteligence nemusí být ukazatelem vzdělanosti, ale také třeba učenlivosti postavy. Využívá se především při kouzlení.

Charisma
Charisma ukazuje sílu osobnosti postavy, nemusí to být jen fyzická krása. Využívá se především při jednání s lidmi.

Rezistence
Rezistence ukazuje jak je daná postava odolná vůči magii. Rezistence snižuje zranění způsobené kouzlem, ale také ztěžuje léčení pomocí magie.